Phụ phí nhiên liệu các hãng vận chuyển

Phụ phí nhiên liệu theo tháng.

Như Quý khách đã biết, giá xăng dầu trên toàn Thế giới cũng như tại Việt Nam biến động mạnh dẫn đến sự gia tăng chi phí trong toàn bộ ngành Chuyển phát nhanh. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình trong việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động nhằm bù đắp cho những khoản chi phí gia tăng do giá nhiên liệu tăng. Đáng tiếc là giá xăng dầu liên tục thay đổi, nên chúng tôi buộc phải chuyển phần nào chi phí này sang giá dịch vụ để đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Để đảm bảo tính hợp lí và rõ ràng trong việc tính giá dịch vụ, chúng tôi sẽ áp dụng phụ phí nhiên liệu hàng tháng cho khách hàng. Khoản phụ phí nhiên liệu này sẽ được tính dựa trên giá nhiên liệu niêm yết tại sàn giao dịch nhiên liệu Quốc tế và được áp dụng tính theo nhu cầu của sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng. Khi giá nhiên liệu này giảm thì phần phụ phí nhiên liệu của dịch vụ sẽ giảm tương ứng.

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/02/2017 đến ngày 28/02/2017

DỊCH VỤ

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

DHL

12,50%

TNT

13,75%

UPS

12,75%

FEDEX

10,50%

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/01/2017 đến ngày 31/01/2017

DỊCH VỤ

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

DHL

11,25%

TNT

12,75%

UPS

11,25%

FEDEX

8,00%

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/12/2016 đến ngày 31/12/2016

DỊCH VỤ

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

DHL

12,25%

TNT

13,25%

UPS

12,25%

FEDEX

8,00%   

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/11/2016 đến ngày 30/11/2016

DỊCH VỤ

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

DHL

11,00%

TNT

12,75%

UPS

11,00%

FEDEX

7,00%   

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/10/2016 đến ngày 31/10/2016

DỊCH VỤ

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

DHL

10,75%

TNT

12,75%

UPS

9,00%

FEDEX

6,50%  

 

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/09/2016 đến ngày 31/09/2016

DỊCH VỤ

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

DHL

10,75%

TNT

12,75%

UPS

8,50%

FEDEX

6,50% 

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/08/2016 đến ngày 30/08/2016

DỊCH VỤ

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

DHL

11,50%

TNT

13,00%

UPS

9,50%

FEDEX

7,50%

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/07/2016 đến ngày 31/07/2016

DỊCH VỤ

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

DHL

10,75%

TNT

12,75%

UPS

9,00%

FEDEX

6,50%

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/06/2016 đến ngày 31/06/2016

DỊCH VỤ

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

DHL

9,50%

TNT

12,25%

UPS

7,75%

FEDEX

5,00%

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/05/2016 đến ngày 30/05/2016

     Dịch vụ               Mức phụ phí nhiên liệu    
DHL 9 %
UPS 7%
TNT 11,75%
Fedex 4,00%

Để so sánh, phụ phí xăng dầu trong tháng 04 từ 01/04/2016 đến ngày 30/04/2016

     Dịch vụ               Mức phụ phí nhiên liệu      
DHL 8,25%
UPS 6,25%
TNT 11,50%
Fedex 3,00%

 

Hotline

0901 128 786 

0976 370 000 

0946 799 179

Hỗ trợ trực tuyến