Quy định quốc tế về pin lithium

Quy định quốc tế về pin lithium

Các loại pin lithium:

Có hai loại pin lithium chính, cả hai đều có mức năng lượng rất cao: Pin ion lithium (Li-ion), là pin sạc.

• Đôi khi được gọi là “pin lithium phụ”

• Bao gồm pin lithium polymer (Li-Po)

• Các pin này thường có trong các thiết bị điện tử thường gặp như điện thoại di động hoặc laptop Pin kim loại lithium thường là pin không sạc được.

• Đôi khi được gọi là “pin lithium chính”

Hotline

0901 128 786 

0976 370 000 

0946 799 179

Hỗ trợ trực tuyến